V.D. direktora Elektromreže Srbije Jelena Matejić

Vlada Republike Srbije imenovala je Jelenu Matejić za vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva Elektromreža Srbije (EMS).

30 Decembar 2016 10:02

BEOGRAD - Vlada Republike Srbije imenovala je Jelenu Matejić za vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva Elektromreža Srbije (EMS).

U EMS, Jelena Matejić, koju je Vlada imenovala na jučerašnjoj sednici, je zaposlena od 2012. godine i do sada je bila na poziciji izvršnog direktora za investicije i strategiju, navodi se u saopštenju.

Uspešno je, kako se ističe, vodila najveće projekte u istoriji preduzeća kao što su izgradnja i puštanje u pogon trafostanice Beograd 20 i aktuelna izgradnja Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.

Matejić je masterekonomije i diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađalaje je i specijalističkestudije WIFI instituta (Austrijska agencija za razvoj) i stekla stručnozvanje „projekt menadžera“.

Poseduje sertifikate sa više seminara, kurseva, treninga na temu biznisplan, izrada studija izvodljivosti i veštine rukovođenja.

Radila je u firmi „Mark Plan“, marketing istraživanje, na poziciji spoljnog saradnika, zatim u kompaniji „Delta sport“, gde nastavlja svoju profesionalnu karijeru, od sektora za finansije, do pozicija direktora razvoja maloprodajne mreže i pomoćnika vršioca dužnosti generalnog direktora zadužena za investicije.

Od 2006. prelazi na poziciju pomoćnika generalnog direktora za investicije u kompaniji „Droga Kolinska“ grupacije, a od 2012. je u „Atlantik grupi“, direktor za investicije i investiciono održavanje za Srbiju i Makedoniju.

Oktobra 2012. Matejić zasniva radni odnos u EMS na poziciji izvršnog direktora za investicije i strategiju.

Bila je na javnim funkcijama člana Upravnog odbora preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ ičlana Nadzornog odbora iste kompanije, a od februara 2015. Je na javnoj funkciji predsednik Saveta Akcionarskog fonda Republike Srbije.

Imenovana je i za člana Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Foto/ems.rs

vrh strane