Za državu je veoma važno da Fijat ostane da posluje u Srbiji, a neophodno je da svaki strani investitor sedne sa sindikatima i da razgovara kako bi se našlo kompromisno rešenje, jer se eventualnim gašenjem proizvodnje Fijatovih automobila u Srbiji ugrožava i čitava industrija komponentskih delova

vrh strane