Beogradska berza je danas započela realizaciju projekta "Izađi na berzu", u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultantskom kućom Prajsvoterhaus Kupers, koji će približiti srpskoj privredi tržište kapitala.

SINISA KRNETA

vrh strane