Ministarstvo pravde je evidentiralo 619 zaključenih sporazuma o pristupanju posredovanju u rešavanju sporova - medijaciji u prošloj godini, a pred Narodnom bankom su vođene 92 medijacije, rečeno je danas u NBS na konferencija o medijaciji u oblasti finansijskih usluga.

vrh strane