Komemorativni skup posvećen sećanju na akademika Vladetu Jerotića održan je danas u svečanoj sali SANU, a jedan od govornika bio je akademik Miro Vuksanović koji je rekao da je Jerotić zaštićeno trajno kulturno dobro jer su njegova misao, ideje i zapažanja sačuvane u njegovim knjigama, u sećanjima, u uspomenama.

PORTRET VLADETE JEROTICA

vrh strane