Kroz besplatnu platformu e-Mentoring programa koju je pokrenulo Udruženje poslovnih žena (UPŽ) Srbije u okviru projekta "Buđenje digitalnog preduzetništva - od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena", do sada se prijavilo 15 mentorki, 11 mentija, a oformljeno je pet mentorskih parova.

vrh strane