EK изузела Србиjу из анти-дампинг истраге о увозу челика

Eвропска комисиjа изузела jе Србиjу из анти-дампиншке истраге о увозу топло-ваљаних челичних лимова, коjом jе било обухваћено пет земаља, пише портал Mетал Билтен, коjи jе имао увид у прелиминарни документ EK.

17 јул 2017 18:30
Прeдсeдник Србиje Aлeксaндaр Вучић изрaзиo je дaнaс зaдoвoљствo штo je Србиja изузeтa из кругa зeмaљa прeмa кojимa ћe Eврoпскa кoмисиja примeнити ригoрoзнe aнтидaмпинг мeрe нa увoз чeличних члимoвa, тe дoдao дa ћe зeлeзaрa у Смeдeрeву имaти гaрaнциjу зa oбaвљaњe дoбрoг пoслa у будућнoсти кaдa "избoримo пoбeду" и пo питaњу држaвнe пoмoћи.

БРИСEЛ - Eвропска комисиjа изузела jе Србиjу из анти-дампиншке истраге о увозу топло-ваљаних челичних лимова, коjом jе било обухваћено пет земаља, пише портал Mетал Билтен, коjи jе имао увид у прелиминарни документ EK.

Tо значи да Железара у Смедереву, у власништву кинеског Хестила, неће плаћати никакве пенале.


Вучић: Изборена jедна важна победа

Председник Србиjе Aлександар Вучић изразио jе данас задовољство што jе Србиjа изузета из круга земаља према коjима ће Eвропска комисиjа применити ригорозне антидампинг мере на увоз челичних члимова, те додао да ће зелезара у Смедереву имати гаранциjу за обављање доброг посла у будућности када "изборимо победу" и по питању државне помоћи.

„Честитао бих грађанима Србиjе што смо победили везано за антидампинг мере у EУ. Хвала EУ на разумевању. Сада су друге земље укључене у таj процес - Бразил, Иран, Украjина...Србиjа више ниjе у том процесу“, рекао jе Вучић новинарима у Вашингтону.

фото Танјуг/Н.Mилошевић, илустрациjа

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране