Због прегласне музике све већи броj младих има зуjање у уху

Прегласна музика може оштетити слух, упозораваjу стручњаци, а jедан од симптома коjи указуjе на ту могућност jе зуjање у уху или стручно тинитус - нови феномен, карактеристичан за млађу популациjу.

05 новембар 2017 10:25
Прeглaснa музикa мoжe oштeтити слух, упoзoрaвajу стручњaци, a jeдaн oд симптoмa кojи укaзуje нa ту мoгућнoст je зуjaњe у уху или стручнo тинитус - нoви фeнoмeн, кaрaктeристичaн зa млaђу пoпулaциjу.

БEOГРAД - Прегласна музика може оштетити слух, упозораваjу стручњаци, а jедан од симптома коjи указуjе на ту могућност jе зуjање у уху или стручно тинитус - нови феномен, карактеристичан за млађу популациjу.
Све jе већи броj младих коjи због излагања високим нивоима буке имаjу зуjање у уху - здравствени проблем коjи може изазвати отежано спавање, учење, а уколико дуго траjе, чак и депресивно расположење, а на краjу и губитак слуха, каже професор Mедицинског факултета у Београду, хигиjенолог Горан Белоjевић.

фото фрееимагес.цом

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране