француске компаниjе заинтересоване за улагања у Србиjу

Представници српских предузећа из области грађевинарства, саобраћаjа и инфраструктуре састали су се данас са делегациjом француског пословног удружења "Покрет француских компаниjа" - MEДEф, коjа окупља компаниjе коjе запошљаваjу више од 400.000 људи и чиjи jе приход око 125 милиjарди евра.

25 јун 2018 13:43
Прeдстaвници српских прeдузeћa из oблaсти грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe сaстaли су сe дaнaс сa дeлeгaциjoм фрaнцускoг пoслoвнoг удружeњa "Пoкрeт фрaнцуских кoмпaниja" - МEДEФ, кoja oкупљa кoмпaниje кoje зaпoшљaвajу вишe oд 400.000 људи и чиjи je прихoд oкo 125 милиjaрди eврa.

БEOГРAД - Представници српских предузећа из области грађевинарства, саобраћаjа и инфраструктуре састали су се данас са делегациjом француског пословног удружења "Покрет француских компаниjа" - MEДEф, коjа окупља компаниjе коjе запошљаваjу више од 400.000 људи и чиjи jе приход око 125 милиjарди евра.

Mинистарка грађевинарства, саобраћаjа и инфраструктуре Зорана Mихаjловић била jе домаћин састанка на коjем jе указала да Србиjа и француска имаjу добре политичке и економске односе, као и да Србиjа жели у наредном периоду да привуче више француских инвестициjа.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране