Mилић: Сарадња са НATO доприноси и регионалноj сарадњи

Jедан од главних услова за чланство Србиjе у EУ jе регионална сарадња и управо због тога би они коjи се залажу за евроинтеграциjе требало да схвате да сарадња са НATO доприноси томе, рекла jе данас председница Центра за евроатлантске студиjе Jелена Mилић.

12 јул 2018 15:03
Jeдaн oд глaвних услoвa зa члaнствo Србиje у EУ je рeгиoнaлнa сaрaдњa и упрaвo збoг тoгa би oни кojи сe зaлaжу зa eврoинтeгрaциje трeбaлo дa схвaтe дa сaрaдњa сa НAТO дoпринoси тoмe, рeклa je дaнaс прeдсeдницa Цeнтрa зa eврoaтлaнтскe студиje Jeлeнa Милић.

БРИСEЛ - Jедан од главних услова за чланство Србиjе у EУ jе регионална сарадња и управо због тога би они коjи се залажу за евроинтеграциjе требало да схвате да сарадња са НATO доприноси томе, рекла jе данас председница Центра за евроатлантске студиjе Jелена Mилић.
"Уколико Србиjа жели у EУ, а регионална сарадња jе jедан од главних услова за то, онда Србиjа и они коjи се залажу за евроинтеграциjе не треба да буду толико скептични према сарадњи са НATO и треба да схвате значаj сарадње са НATO као допринос регионалноj сарадњи коjа нам помаже да уђемо у EУ", казала jе Mилић Танјугу у Бриселу, на самиту НATO.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране