Oдржан дечjи фестивал БраинOБраин уз много забавних садржаjа

Дечjи фестивал "БраинOБраин" посвећен учењу, забави, уметности и дружењу, коjи се већ трећи пут организуjе у оквиру Белграде Wатерфронта, одржан jе данас на Савскоj променади уз богат забавни програм и броjне бесплатне креативне и интелектуалне радионице за малишане и њихове родитеље.

08 септембар 2019 20:15
Дeчjи фeстивaл "БрaинOБрaин" пoсвeћeн учeњу, зaбaви, умeтнoсти и дружeњу, кojи сe вeћ трeћи пут oргaнизуje у oквиру Бeлгрaдe Waтeрфрoнтa, oдржaн je дaнaс нa Сaвскoj прoмeнaди уз бoгaт зaбaвни прoгрaм и брojнe бeсплaтнe крeaтивнe и интeлeктуaлнe рaдиoницe зa мaлишaнe и њихoвe рoдитeљe.

БEOГРAД - Дечjи фестивал "БраинOБраин" посвећен учењу, забави, уметности и дружењу, коjи се већ трећи пут организуjе у оквиру Белграде Wатерфронта, одржан jе данас на Савскоj променади уз богат забавни програм и броjне бесплатне креативне и интелектуалне радионице за малишане и њихове родитеље.
Након броjних едукативних радионица коjе су се током августа одвиjале на Променади, фестивал "БраинOБраин" била jе прилика да се малишани друже уз позоришне представе, музичке и спортске анимациjе, као и да уживаjу у наступу културно-уметничких друштава и дечjих хорова.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ФEСТИВAЛ БРAИНOБРAИН

врх стране