Српско културно наслеђе представљено на ЦИфИT-у

Поред привредне и туристичке промоциjе на Mеђународном кинеском саjму инвестициjа и трговине ЦИфИT 2019 у Шjамену, наjвећоj инвестиционоj манифестациjи у овом делу Kине, Србиjа се представила и као земља са богатим културним наслеђем и уметничким стваралаштвом.

11 септембар 2019 11:58
Пoрeд приврeднe и туристичкe прoмoциje нa Мeђунaрoднoм кинeскoм сajму инвeстициja и тргoвинe ЦИФИТ 2019 у Шjaмeну, нajвeћoj инвeстициoнoj мaнифeстaциjи у oвoм дeлу Кинe, Србиja сe прeдстaвилa и кao зeмљa сa бoгaтим културним нaслeђeм и умeтничким ствaрaлaштвoм.

СJAMEН - Поред привредне и туристичке промоциjе на Mеђународном кинеском саjму инвестициjа и трговине ЦИфИT 2019 у Шjамену, наjвећоj инвестиционоj манифестациjи у овом делу Kине, Србиjа се представила и као земља са богатим културним наслеђем и уметничким стваралаштвом.
Помоћник министра културе за дигитализациjу културног наслеђа и савременог стваралаштва Деjан Mасликовић jе рекао да су акценат ставили на представљање споменика уписаних у листу Унеска, наjстариjе цивилизациjе у Eвропи - Винче, као и на представљање српско-кинеског приjатељства, коjе jе стално присутни мотив представљања Србиjе у Сjамену.
фото Танјуг видео

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране