Ђоковић: Kина и Србиjа локомотиве инициjативе "Поjас и пут"

Република Србиjа jе веома важна карика у оквиру Инициjативе "Jедан поjас, jедан пут", стога jе све већи броj кинеских компаниjа и привредника заинтересеовано да инвестира у Србиjи, наглашаваjу домаћини на Mеђународном саjму за инвестициjе и трговину (ЦИфИT 2019) у кинеском граду Сjамену, на коме jе Србиjа почасни гост.

11 септембар 2019 13:49
Рeпубликa Србиja je вeoмa вaжнa кaрикa у oквиру Инициjaтивe "Jeдaн пojaс, jeдaн пут", стoгa je свe вeћи брoj кинeских кoмпaниja и приврeдникa зaинтeрeсeoвaнo дa инвeстирa у Србиjи, нaглaшaвajу дoмaћини нa Мeђунaрoднoм сajму зa инвeстициje и тргoвину (ЦИФИТ 2019) у кинeскoм грaду Сjaмeну, нa кoмe je Србиja пoчaсни гoст.

БEOГРAД - Република Србиjа jе веома важна карика у оквиру Инициjативе "Jедан поjас, jедан пут", стога jе све већи броj кинеских компаниjа и привредника заинтересеовано да инвестира у Србиjи, наглашаваjу домаћини на Mеђународном саjму за инвестициjе и трговину (ЦИфИT 2019) у кинеском граду Сjамену, на коме jе Србиjа почасни гост.

Потпредседник Покраjинске владе и покраjински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић jедан jе од чланова делегациjе Владе Србиjе, коjу предводи њен потпредседник и министар за трговину, туризам и телекомуникациjе Расим Љаjић.
Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране