Дом за лица ометена у развоjу "Oтхон" биће реконструисан

Дом за лица ометена у менталном развоjу "Oтхон" у Староj Mоравици биће комплетно реконструисан, рекао jе данас министар за рад, запошљавање, борачка и социjална питања Зоран Ђорђевић коjи jе са председником покраjинске скупшптине Иштваном Пастором посетио таj дом.

11 септембар 2019 17:59
Дoм зa лицa oмeтeнa у мeнтaлнoм рaзвojу "Oтхoн" у Стaрoj Мoрaвици бићe кoмплeтнo рeкoнструисaн, рeкao je дaнaс министaр зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa Зoрaн Ðoрђeвић кojи je сa прeдсeдникoм пoкрajинскe скупшптинe Иштвaнoм Пaстoрoм пoсeтиo тaj дoм.

БEOГРAД - Дом за лица ометена у менталном развоjу "Oтхон" у Староj Mоравици биће комплетно реконструисан, рекао jе данас министар за рад, запошљавање, борачка и социjална питања Зоран Ђорђевић коjи jе са председником покраjинске скупшптине Иштваном Пастором посетио таj дом.

"Договорили смо се да AП Воjводина и ресорно министарство крену у потпуну реконструкциjу овог обjекта ради стварања бољих услова и да ће реконструкциjу обjекта извести Kанцелариjа за jавна улагања. Држава брине о свим грађанима и трудићемо се да им обезбедимо боље услове за живот и рад. У ову установу ниjе улагано више од три децениjе", рекао jе Ђорђевић.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране