У Београду почео проjекат "Рециклосауруси"

Проjектом "Рециклосауруси", чиjи jе основни циљ едукациjа деце о рециклажи, у Београду jе данас почело да се спроводи систематско прикупљање рециклажног отпада из основних школа и вртића на општинама Звездара и Врачар.

07 новембар 2019 13:08
Прojeктoм "Рeциклoсaуруси", чиjи je oснoвни циљ eдукaциja дeцe o рeциклaжи, у Бeoгрaду je дaнaс пoчeлo дa сe спрoвoди систeмaтскo прикупљaњe рeциклaжнoг oтпaдa из oснoвних шкoлa и вртићa нa oпштинaмa Звeздaрa и Врaчaр.

БEOГРAД - Проjектом "Рециклосауруси", чиjи jе основни циљ едукациjа деце о рециклажи, у Београду jе данас почело да се спроводи систематско прикупљање рециклажног отпада из основних школа и вртића на општинама Звездара и Врачар.
Реч jе о проjекту коjи спроводи JKП "Градска чистоћа", уз подршку Града Београда, прво ће бити реализован у 30 основних школа и вртића на Звездари и Врачару, а потом ће се мрежа предшколских и школских установа ширити док се сви не укључе.

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ГOРAН ВEСИЦ

врх стране