Британиjа: Жена изгубила живот у невремену

Наjмање jедна жена jе изгубила живот након што jе данас делове Британиjе погодила олуjа током коjе jе за мање од 24 сата пала количина кише коjа падне за месец дана.

08 новембар 2019 21:47

ЛOНДOН - Наjмање jедна жена jе изгубила живот након што jе данас делове Британиjе погодила олуjа током коjе jе за мање од 24 сата пала количина кише коjа падне за месец дана.

Жена jе страдала у буjици у месту Дарли Деjл у Дербиширу, jавио jе Роjтерс.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Нajмaњe jeднa жeнa je изгубилa живoт нaкoн штo je дaнaс дeлoвe Бритaниje пoгoдилa oлуja тoкoм кoje je зa мaњe oд 24 сaтa пaлa кoличинa кишe кoja пaднe зa мeсeц дaнa. Жeнa je стрaдaлa у буjици у мeсту Дaрли Дejл у Дeрбиширу, jaвиo je Рojтeрс.(Дaннy Лawсoн/ПA виa AП)

врх стране