Fono prilozi

Vulin: U kasu PIO fonda uplaćeno 1,8 milijardi dinara više 20.03.2017 16:48

Zahvaljujući povećanom zapošljavnju i boljem radu privrede, odnosno većem broju prijavljenih na obaveznu evidenciju PIO fonda zaključno sa 17. martom u kasu PIO fonda uplaćeno je 1,8 miliijardi dinara više nego što je bilo predviđeno planom za ovu godinu