Fono prilozi

U toku bitka za srpsku istoriju i njenu interpretaciju 14.02.2020 18:45

U toku je borba za srpsku istoriju, ocenjuje istoričar Miloš Ković sve snažnije pokušaja revizije svoje istorije u čije je stranice Srbija upisala veliki broj pobeda, žrtava i stradanja, ali ističe da se u našoj zemlji još vodi bitka za interpretaciju nacionalne istorije.