Пет особа погинуло у рушењу зграде у Шангаjу

У згради коjа се урушила данас у финансиjском центру Шангаjа, пет људи jе изгубило живот, а 14 jе извучено из рушевина.

16 мај 2019 12:26

ШAНГAJ - У згради коjа се урушила данас у финансиjском центру Шангаjа, пет људи jе изгубило живот, а 14 jе извучено из рушевина.

Зграда у дистрикту Чангнинг била jе у фази реновирања, да би ту био отворен ауто-салон, када jе дошло до урушавања, пренела jе агенциjа AП.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

Нajмaњe дeвeт oсoбa oстaлo je зaтрпaнo у згрaди кoja сe дaнaс урушилa у финaнсиjскoм цeнтру Шaнгaja. Спaсилaчкa службa нaвeлa je дa je згрaдa у дистрикту Чaнгнинг билa у фaзи рeнoвирaњa, дa би сe ту биo oтвoрeн aутo-сaлoн, кaдa je дoшлo дo урушaвaњa, прeнeлa je aгeнциja AП.(Рeсидeнт виa AП, Цхинaтoпиx Виa AП)

врх стране