Fono prilozi

Ograda bi bila pretnja SR da postane tampon zona za migrante 15.04.2019 17:35

Ako bi BiH postavila žicu na granicu duž Drine, koju a koju dnevno u proseku pokuša da pređe i više od 75 izbeglica, Srbija bi bila u opasnosti da postane tampon zona za migrante, ocenio je danas direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Ðurović.