У току припреме локалних буџета - и грађани да се питаjу

У току су припреме локалних буџета за наредну годину широм градова и општина у Србиjи, а законска обавеза локалних самоуправа jе да чуjу глас грађана и усвоjе њихове предлоге о томе на коjе проjекте би требало да се потроши део новца из општинске касе у 2020. години.

07 новембар 2019 09:22
У тoку су припрeмe лoкaлних буџeтa зa нaрeдну гoдину ширoм грaдoвa и oпштинa у Србиjи, a зaкoнскa oбaвeзa лoкaлних сaмoупрaвa je дa чуjу глaс грaђaнa и усвoje њихoвe прeдлoгe o тoмe нa кoje прojeктe би трeбaлo дa сe пoтрoши дeo нoвцa из oпштинскe кaсe у 2020. гoдини.

БEOГРAД - У току су припреме локалних буџета за наредну годину широм градова и општина у Србиjи, а законска обавеза локалних самоуправа jе да чуjу глас грађана и усвоjе њихове предлоге о томе на коjе проjекте би требало да се потроши део новца из општинске касе у 2020. години.
Две трећине локалних самоуправа у Србиjи jе прошле године на одређени начин учествовало у анкетирању грађана па су челни људи општина и градова могли да чуjу на шта суграђани желе да се троши део њиховог новца, а коjи се кроз различите локалне и републичке намете слива у општински буџет.
фото Пиxабаy

Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

СAСA МOГИЦ

врх стране