Država će konvertovati dugove Galenike od oko 100 miliona evra u vlasnički udeo koji će onda iznositi nešto više od 90 odsto i ponuditi ga na prodaju početkom septembra, a odluka o konverziji se očekuje 14. avgusta na sednici akcionara Galenike.

vrh strane