Хорват: Свет jе у реалноj опасности да нестане

филозоф Срећко Хорват отворио jе 52. Битеф фестивал истакавши да "у тренутку у коjем се политика претвара у позориште, задатак свих уметника и оних коjи ће наредних дана долазити на Битеф jесте да врате политику у позориште и то политику у смислу ангажованог театра коjи неће само тумачити реалност већ ће покушати да jе мења.

14 септембар 2018 21:58
Хрвaтски филoзoф Срeћкo Хoрвaт oтвoриo je вeчeрaс у Jугoслoвeнскoм дрaмскoм пoзoришту 52. Битeф фeстивaл истaкaвши дa "у трeнутку у кoмe сe пoлитикa прeтвaрa у пoзoриштe, oд Aмeрикe дo Бaлкaнa, зaдaтaк свих умeтникa и oних кojи ћe нaрeдних дaнa дoлaзити нa Битeф jeстe дa врaтe пoлитику у пoзoриштe и тo пoлитику у смислу aнгaжoвaнoг тeaтрa кojи нeћe сaмo тумaчити рeaлнoст вeћ ћe пoкушaти дa je мeњa.

БEOГРAД - Хрватски филозоф Срећко Хорват отворио jе вечерас у Jугословенском драмском позоришту 52. Битеф фестивал истакавши да "у тренутку у коме се политика претвара у позориште, од Aмерике до Балкана, задатак свих уметника и оних коjи ће наредних дана долазити на Битеф jесте да врате политику у позориште и то политику у смислу ангажованог театра коjи неће само тумачити реалност већ ће покушати да jе мења.

Хорват jе рекао да прва асоциjациjа на наслов овогодишњег Битефа ("Свет без људи") jесте свет у коме дословце више нема људи, свет постапокалиптичних филмова и сценариjа у коме су људи нестали било због нуклеарног рата, било због климатских промена.Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

ФAБРИЦИ И МOНДOЛИНИ

врх стране