Oдборници у уторак о комуналном реду,урбанистичким зонама...

Седница Скупштине града Београда биће одржана у уторак, 12. новембра, а на дневном реду jе ребаланс буџета, одлука да доставна возила робу могу достављати само од 20 сати до седам уjутру, али и одлука да се престоница подели на 17 урбанистичких зона чиме ће општинама бити омогућено да своjим одлукама уређуjу међублоковски простор.

08 новембар 2019 16:10
Сeдницa Скупштинe грaдa Бeoгрaдa бићe oдржaнa сутрa, a нa днeвнoм рeду je рeбaлaнс буџeтa, oдлукa дa дoстaвнa вoзилa рoбу мoгу дoстaвљaти сaмo oд 20 сaти дo сeдaм уjутру, кao и oдлукa дa сe прeстoницa пoдeли нa 17 урбaнистичких зoнa чимe ћe oпштинaмa бити oмoгућeнo дa свojим oдлукaмa урeђуjу мeђублoкoвски прoстoр.

БEOГРAД - Седница Скупштине града Београда биће одржана у уторак, 12. новембра, а на дневном реду jе ребаланс буџета, одлука да доставна возила робу могу достављати само од 20 сати до седам уjутру, али и одлука да се престоница подели на 17 урбанистичких зона чиме ће општинама бити омогућено да своjим одлукама уређуjу међублоковски простор.

За доношење ребаланса, рекао jе за Танјуг председник Скупштине града Београда Никола Никодиjевић, кључно jе усклађивање са законом коjи jе усвоjен у Скупштини Србиjе, а тиче се повећања зарада запослених у управи, установама социjалне заштите и култури.


Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране