Снадбевање ресторана и радњи убудуће од 20 до 7 уjутру

У Београду ће убудуће снадбевање радњи, ресторана и осталих обjеката коjе имаjу такву врсту услуге моћи да се обавља само између 20 сати увече и седам сати уjутру, изjавио jе данас заменик градоначелника Београда Горан Весић и додао да ће та одлука почети да важи од првог децембра.

07 новембар 2019 11:59
У Бeoгрaду ћe убудућe снaдбeвaњe рaдњи, рeстoрaнa и oстaлих oбjeкaтa кoje имajу тaкву врсту услугe мoћи дa сe oбaвљa сaмo измeђу 20 сaти увeчe и сeдaм сaти уjутру, изjaвиo je дaнaс зaмeник грaдoнaчeлникa Бeoгрaдa Гoрaн Вeсић и дoдao дa ћe тa oдлукa пoчeти дa вaжи oд првoг дeцeмбрa.

БEOГРAД - У Београду ће убудуће снадбевање радњи, ресторана и осталих обjеката коjе имаjу такву врсту услуге моћи да се обавља само између 20 сати увече и седам сати уjутру, изjавио jе данас заменик градоначелника Београда Горан Весић и додао да ће та одлука почети да важи од првог децембра.

"Реагуjући на броjне притужбе грађана у вези са коришћењем доставних возила коjа током читавог дана блокираjу саобраћаj у граду, Град Београд jе данас донео одлуку коjа почиње да важи од првог децембра ове године", рекао jе Весић новинарима у згради Kомуналне милициjе.





Kомплетан садржаj вести доступан jе корисницима Танјугових сервиса

врх стране